یک شهروند سوئیسی از یه جوان ایرانی پرسید:
رؤیاهای تو چیست؟


ایرانی جواب داد:
خانه، اتومبیل، شغل و درآمد مناسب، همسر ایده آل، سلامتی و امنیت!

شهروند سوئیسی گفت:
من درباره حقوق اولیه ات سؤال نکردم،
درباره رؤیاهای تو پرسیدم!!!!

 

پ ن: این اجنبی چی میگه؟ 

میخوام گریه کنم... :/

 

#تفتی 👦