مریم باشد

یا رز سرخ

گلایل باشد

یا یاس بنفش ...

فرقی نمی کند ،

زیباترین گل ها

گل های بازیگوشی اند

که در انتظار آمدن زنی

در پشت یک مرد

پنهان می شود!

 

+خبرها حاکی از اونه که بعد از ایام فاطمیه، قراره خبرایی بشه :)

+خجالتم میاد