دو چیز بی نهایت است:
جهان کائنات
و حماقت انسان
و من درباره ی جهان کائنات هنوز مطمئن نیستم...!

#آلبرت_انیشتین

#تفتی 👦