از طنزهای روزگار ماست! باشگاه‌های فوتبال ایرانی برای بازی‌های آسیایی از حق میزبانی محروم‌اند، چون تهران امنیت برگزاری یک مسابقه فوتبال را ندارد!!!
این ادعا و این تصمیم پیش از این‌که ورزشی باشد روی تیم‌های فوتبال اثر کند، سیاسی است و بر غرور و عزت ملی اثر می‌گذارد. اما دریغ از یک واکنش عزت‌مندانه برای رفع این جراحت...