نمی‌دانم چرا
اما به قدری دوستت دارم
که از بیچارگی
گاهی به حال خویش می‌گریم!

#تفتی 👦