عشق را،
اگر از در راه ندهند که معمولا هم نمی‌دهند
از پنجره می‌آید
واِلا از بام؛
اصل همان نیت است و طهارت.

#نادر_ابراهیمی

 

#تفتی 👦