⁣جانان من اندوه تهران کشت ما را
بشکست داغ و زخم آتش پشت ما را
جانان من آتشنشانان را دعا کن
بحث سیاسی و جدالت را رها کن


#پلاسکو
#آتش_نشان

 

#تفتی 👦

 

+تعدادی از دوستان گفتن که چرا فونت مطالب ریزه و یا چرا قالب بهم ریخته ست.

فونت مناسبه. برای زیبا دیدن قالب وب باید موزیلای شما آخرین نسخه باشه.