خاطره ای دیگر، خاطره شد
حسن جوهرچی یکی دیگر از خاطرات خوب و بیاد ماندنی دهه هفتاد بود که با سریال <در پناه تو> خوب درخشید و  محبوب و  معروف شد، و  سرانجام صبح  امروز، بدلیل بیماری طولانی کبدی و ایست  قلبی در سن چهل و هشت سالگی درگذشت.
جوهرچی بعد  از درپناه تو، در فیلم ها و سریال های بسبار,دیگری هم  ایفا نقش کرد و اما هیچکدام دیگر به پای در پناه تو نرسید...