تلخ‌تر از فروریختن میلیاردها تومان، تلخ‌تر از درد سوختن آتش‌نشانان، تلخ‌تر از ناراحتی هم‌وطنان، این است که عرصه‌ی رسانه، دیروز و امروز معرکه‌ی مخالفان قالیباف (از اپوزیسیون تا ستاد بنفش) و در سوی دیگر ستاد رپورتاژ انتخاباتی قالیباف شده.
بس کنید لطفن. چند روزی خفه شوید، وقت برای تبلیغ انتخاباتی و ترور شخصیتی هست!
 

#تفتی 👦