‏روزه اگه به جای اسلام مال عرفان سرخپوستی بود، روشنفکرای ما سالی ۱۲ ماه روزه میگرفتن و ژانر هر شبشون، فواید روزه در متابولیسم انسانی بود.
 

کمپین #ما_همه_روزه_داریم