این جمله از من نیست، که اگر بود متهم می‌شدم. شاید اگر گوینده‌ی اصلی‌اش هم امروز شهید نشده بود به واسطه همین جمله محکوم می‌شد.

 

«هر وقت دیدید خدای ناکرده خط مدیریت مملکت به سمت سردمداران حکومت‌کننده جدای از مردم، تافته‌های جدابافته، پرتوقع، پرافاده و بی‌کار حرکت می‌کند، بدانید که انقلاب منحرف شده است.»

شهید سید محمد حسینی بهشتی