بِلاگــ نِـوِشتـِـ یِکــ رِضــا

آنچه در تأهل هست در تجرد نبود

مطلبی در آبان ۱۳۹۶ ثبت نشده است